Jegyzőkönyv részlet Szeged város képviselőtestületének dönéséről (2002.)

 Csongor Győző emléktábla kihelyezésének tárgyában

 

Előterjesztő: Kulturális, Ifjúsági és Sportiroda vezetője

 

 

Dr. Botka László polgármester: Az előterjesztéshez kiosztásra került az előterjesztői módosítást tartalmazó határozati javaslat. Fontos, hogy a családdal egyeztetve tegyenek eleget a felkérésnek.

 

 

Kohári Nándor képviselő: A határozat-tervezetben, illetve a vázlatban szerepel Csongor Győző szabadkőműves tevékenységére való utalás, illetve hogy az emléktábla költségeibe az Árpád Szabadkőműves Páholy is szerepet vállalna. Álláspontjuk szerint – tolmácsolva a Fidesz Frakció álláspontját – elmondja, hogy mivel a szabadkőművesség kérdése vitatott, teljes mértékben egyetértenek azzal, hogy Csongor Győző városért végzett tevékenysége és működése emléktáblát érdemel, viszont ezen vitatott rész megtárgyalására adjanak módot és lehetőséget a most felállítandó szakbizottságnak (Kulturális és Művelődési Bizottságnak). Kéri, hogy a határozatot a Közgyűlés jelen formájában ne fogadja el.

 

Dr. Botka László polgármester: A kiegészítésből is kiderül, hogy az emléktábla szövege a családdal is egyeztetve van és igaz, hogy Péter László professzor, a város díszpolgára lektorálta a javasolt szöveget. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban más észrevétel, hozzászólás nincs

9. számú napirendi pont: Csongor Győző emléktábla kihelyezése

Előterjesztő: Kulturális, Ifjúsági és Sportiroda vezetője 

 

Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az előterjesztői módosítást tartalmazó határozati javaslat kiosztásra került, módosító indítvány az előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Közgyűlés a javaslatot 34 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

(A jelenlévő képviselők közül 43 fő szavazott.)

 

 

958/2002.(XI.15.) Kgy. sz.

 

 

H a t á r o z a t

 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kulturális, Ifjúsági és Sportiroda 80.240-5/2002. sz. előterjesztését – Csongor Győző emléktábla kihelyezése címmel – és az alábbi határozatot hozza:

 

1./ A Közgyűlés az 1991. évi XX. tv. 109. § (3) bekezdése alapján egyetért a Szeged, József Attila sgt. 14. sz. épület homlokzatán 2002. december 15-én, Csongor Győző halálának 5. évfordulója alkalmából készülő emléktábla kihelyezésével. Alkotó: Fritz Mihály szobrászművész. A tábla mérete, anyaga, szövegezése: 40x80 cm-es fehér márvány háttérlapon bronz dombormű:

 

„ITT ÉLT, DOLGOZOTT

CSONGOR GYŐZŐ

(1915-1997)

TANÁR, BOTANIKUS, MUZEOLÓGUS,

VÁROSTÖRTÉNÉSZ, NUMIZMATIKUS,

SZABADKŐMŰVES FŐMESTER.

 

E HÁZ VENDÉGE VOLT 1917. SZEPTEMBER 30-ÁN ADY ÉS CSINSZKA.

ÁLLÍTOTTA SZEGED VÁROSA 2002-BEN.” 

2./ Az emléktábla megvalósításának bruttó 550.000,-Ft-os költségigénye az önkormányzat 2002. évi költségvetés Központi kulturális feladatok – Képzőművészeti, városesztétikai feladatok tételsor, Emléktábla kihelyezések rovaton rendelkezésre áll. A költségekhez 50.000,-Ft értékben hozzájárul az „Árpád a Testvériséghez” szabadkőműves páholy.

 

Erről a tisztségviselőket, a Jegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kulturális, Ifjúsági és Sportirodát, dr. Roszikné Csongor Krisztinát és Fritz Mihály szobrászművészt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

 

forrás: http://www.tiszanet.hu/polghiv/jkv/kgy/021115/02111509.html

__________________________________________________________________________________

 

 

                                 Megemlékezések Csongor Győzőről

 

 

Megemlékező koszorúzást tartottak tegnap (február 27-én), vasárnap délelőtt 11 órakor a belvárosi temetőben a 90 éve született jeles szegedi tudós, Csongor Győző sírjánál. 

 

Ma délután 3 órakor egykori lakóházánál, a József Attila sugárút 14.-ben elhelyezett emléktáblánál koszorúztak,

 

 majd ezekben az órákban este 6 órától az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Házban Volt egyszer egy polihisztor... címmel emlékestet rendeznek.

 

Az est vendégei: Czenéné Vass Mária, az önkormányzat kulturális irodájának helyettes vezetője, Gaskó Béla, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese, Majzik István, a Bába Kiadó ügyvezetője, Takács János építész és Tandi Lajos művészeti író. Közreműködik: Kiss Ernő és Fodor Károly.

 

forrás alapján szerk: http://www.delmagyar.hu/cikkonly.php?action=nyomtat&cid=90643

fénykép: dr. Révész Béla