Forrás: Népszava - 2003.szeptember 22.

Nyitólap

Zene

 

A szabadkőművesek és a nyomorék gyermekek

(Különös történetek)

A Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát a Deák Ferenc
Szabadkőműves Páholy alapította száz évvel ezelőtt. Ha benyitunk az Uzsoki
Kórházba, a Mexikói út 63-64-be, akkor az előcsarnokban két márványtáblát is
láthatunk, azokon neveket meg egy fölírást, melyről csupán a bennfentesek
tudhatják, hogy a szabadkőművesek egyik jelmondatát olvassák: "Bölcsesség
vezesse munkánkat, erő végezze, szépség díszítse."

A Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy a nyomorék gyermekekkel máig
tartja a kapcsolatot. Száz esztendő alatt az otthon pár házzal arrébb
került, a Mexikói út 60-ba, amit meg eredetileg vak gyermekeknek építettek,
s ha a járókelők a vaskerítés vastáblái előtt meg-megállnak, és ismerik a
pontírást, akkor ujjukkal a vasgöböket végigtapogatva hol a Szózat, hol a
Himnusz részleteit olvashatják, az épületen pedig azt a táblát: Mozgásjavító
Általános Iskola és Diákotthon.

Az egykori Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát hosszú
évtizedeken át - még akkor is, amikor a páholyokat betiltották -
szabadkőműves orvosok és szabadkőműves tanárok igazgatták, s a tanügyi
bizottságban ott találjuk a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy későbbi
nagymesterét, Benedek Marcell irodalomtörténészt is.

Nincs Magyarországon olyan speciális iskola, otthon, mely a
mozgássérült gyermekeknek egyben szakmát is adna, és mint a huszas-harmincas
években arra is felkészítené őket, hogyan kell vállalkozni, üzletet vagy
akár virágboltot nyitni. Bármilyen furcsa, a nyomorék gyermekek otthonának a
bevételét a hét tanműhely adta, és a főváros is pozitívan diszkriminált
azzal, hogy a nyomorék gyermekek szabóságában készültek a fővárosi tűzoltók
egyenruhái.

A szabadkőművesek titkos páholyát a mozgásjavító iskola
jelenlegi vezetője, Nádas Pál kereste meg tíz évvel ezelőtt. Nem volt könnyű
a szabadkőművesekre találni, Nádas Pál igazgató úrnak időnként föl kellett
valakit hívnia telefonon, aki előbb alaposan kikérdezte őt, aztán eltűnt
hónapokra, aztán jelentkezett újra, de csak hogy lediktáljon egy másik nevet
egy másik telefonszámmal. És amikor Nádas igazgató úr az alapítókkal való
kapcsolatfelvételről már-már lemondott volna, akkor kapott időpontot. A
megbeszélt helyre az egyik kolléganőjével érkezett s ámulva olvasták a
táblán: dr. Jobbágyi György főorvos, nőgyógyász, de csak mert nem tudták,
hogy a rendszerváltást követő újjáalakulás után a symbolikus nagypáholy
elismert nagymestere, dr. Jobbágyi főorvos úr lett.

A nyomorék gyermekek az 1900-as évek elején a szabadkőműveseknek
köszönhették otthonuk elképesztő ütemű fejlődését, a huszas és ötvenes
évektől meg azt, hogy az intézmény persona non grata lett. Mindent
államosítottak, a műhelyeket megszüntették, a hét szakma képzését
beépítették a szocialista iskola- és munkarendszerbe. Úgy gondolták, az igaz
szocialisták a sérülteket megértik, tolerálják és segítik, a szocialista
vállalatok pedig örömmel foglalkoztatják őket.

A nyomorék gyermekek otthonát alapító Deák Páholynak Varga Béla
közgazdász a jelenlegi elnöke. A páholy a nyilvánosságot nem forszírozza, de
nem is zárkózik el attól. Az elnök két évvel ezelőtt, a szolnoki művelődési
házban nyilvános előadást tartott, a páholy pedig idén áprilisban hívta meg
mindazokat, akikről feltételezték, érdeklődnek a Magyarországi Symbolikus
Nagypáholy iránt, melynek védelme alá jelenleg kilenc szabadkőműves páholy
tartozik. Ezekből öt magyar nyelven működik, három pedig német, francia és
angol nyelven. Ez utóbbiakat külföldi szabadkőművesek látogatják, akik vagy
üzleti úton tartózkodnak Magyarországon vagy pedig kétlakiak. Vidéken
egyetlen szabadkőműves páholyuk működik Szegeden, két szabadkőműves körük
pedig Egerben.

Varga Béla páholyelnök lakásában a falakon a szabadkőműves
nagybácsiról készült képek lógnak; Halász nagybácsi orvos volt, miként a
nagyapa is, aki meg Szolnokon alapította meg az Alföld nevű szabadkőműves
páholyt.

Varga Béla nyíltan vállalja, hogy szabadkőműves. Gomblyukában
ott a jelvény, az ujján pedig a szabadkőművesek pecsétgyűrűje, melyen körző
és szögmérő látható és egy G betű, ami jelentheti a geometriát, a genezist
vagy a géniust is. A körző által leírt se kezdete, se vége kör - ahogy
Kiszeli Gábor írja A szabadkőművesség című könyvében - a tökéletes formát
jelképezi, a két szára a kötelesség és a jog közötti egyensúlyt
szimbolizálja s a világmindenségben fennálló rendet. A szögmérő meg az
Istent és az embert összekötő lelkiismeret jele kifejezője az élet
művészetének, amelynek örök eleme a dolgok állandó mérése és a mértéktartás.

A Deák Páholyt 1895-ben alapították és a Horthy-kormány tiltotta
be 1920-ban. 1945-től megint létezhettek, 1950-től meg már megint nem, a
páholyokat Kádár János belügyminiszter oszlatta fel, mint a tőkés elemeknek,
a népköztársaság ellenségeinek és az imperialisták híveinek a
gyülekezőhelyeit. Attól persze a szabadkőművesek titokban továbbra is
találkoztak - leginkább a Belvárosi Kávéházban -, és támogatták az általuk
alapított intézményeket: a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát, a Deák
Ferenc Népkönyvtárat, és persze működött a szegény diákokat támogató
ösztöndíjrendszer, és volt Ingyentej meg Ingyenkenyér Egyesület meg
népkonyha, és Országos Mentőegyesület, és a szabadkőművesek a megalakulásuk
óta küzdöttek az általános és titkos választójogért, az állami és egyházi
intézmények különválásáért...

A Deák Ferenc Szabadkőműves Páholynak ma mintegy ötven tagja
van, csupa-csupa férfi. Amikor az új páholytagot felruházzák, három pár
kesztyűt kap. A harmadik pár kesztyűt a szabadkőműves a feleségének vagy a
hozzá legközelebb álló nőnek adja, és ha a kőműves már nincs az élők sorában
és az özvegye, az édesanyja vagy akár az a bizonyos hajadon leány bajba
kerül, akkor a kesztyűt csak felmutatja a páholy vezetőjének, s attól fogva
a szabadkőművesek segítik őket.

Ha az ember a világra nőnek születik és nem csupán harmadik kéz
meg kesztyű, hanem szabadkőműves akar lenni, megteheti. Mert már
Magyarországon is működik úgynevezett vegyes páholy, amihez a symbolikus
nagypáholynak semmi köze.

Amikor a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona kilencven éves
lett, az iskolában a szabadkőművesek akkor jelentek meg. Az ünnepség szép és
érdekes volt, diákok vetélkedtek az iskola múltjáról, s a szabadkőművesek
ugyancsak meglepődtek, hogy még a réges régi szabadkőműves orvosok nevét is
mennyire ismerik.

1993 óta a páholy tagok minden kis- és nagy ünnepségen jelen
vannak. A századik évfordulóra öt számítógépet vittek - az egyik dán
szabadkőműves testvérpáholytól kapták -, ők maguk meg játékprogramokat
hoztak és műsort. Szabadkőművesek énekeltek és mondtak verseket, melyről
fényképek is készültek, mi pedig felkiáltunk a meglepetéstől, hogy ki
mindenki híres ember szabadkőműves ma Magyarországon. A fényképek ekkor
gyorsan dobozba kerülnek: a páholy a nyilvánosságot nem forszírozza,
páholytag a társait kizárólag azok halála után nevezheti meg. Mert múltkor
is mi történt? Az egyik páholytagról kitudódott, hogy szabadkőműves, és a
munkahelyéről azonnal elbocsátották.

Scipiades Erzsébet

Vissza