Forrás: HVG - 2003.június 7. XXV.évf. 23.szám. 75.old.
Nyitólap
Zene
 

"A gyilkossági teória fenntartásával azonban voltak, akik a 19.-20. század fordulóján más tetteseket vélelmeztek. E szerint nem Salieri , hanem a szabadkőművesek végeztek volna az extrém zsenivel, nem mellesleg páholytársukkal. A történetből annyi bizonyosan igaz, hogy Mozart valóban a gróf Esterházy János nagymester és a bőkezű Haydn-sponzor, herceg Esterházy Miklós ceremóniamester vezette bécsi szabadkőműves-páholy tagja volt. Maga a vád pedig először 1861-ben, a nem túl befolyásos Georg Fridrich Daumer német költő és filozófus szerkesztette Aus der Mansarde (A padlásszobából) című periodikában látott nyomdafestéket. Megneveztetett a vélt indok is: a "világuralomra törő" és a "kereszténység elpusztítását előkészítő" szabadkőműves-mozgalom A varázsfuvola belső, páholytitkokat kiteregető szövegkönyve miatt orrolt meg a zeneszerzőre."

Vissza