1997. december 6.

Nyitólap
Zene

Az internet páholy

A szabadkőművesség régmúltbéli tapasztalatai és az alkotmány is arra int bennünket, szigorúan mellőzzük a profán orgánumokat, pl. a sajtót. A számítógépes világhálózaton publikált információ szerint angliai ttv-ek 96 februárjában egy évente “rendes” összejöveteleket is tartó, azonban a ritka személyes találkozás mellet egy tkp nyilvános fórumot igénybevevő páholy alapítását kezdeményezték. Az előttünk ismertetett adatok szerint, a ttv-ek személyi adatai, a kezdeményezés ténye nyilvánosságra került, azonban szigorúan követték az alapítás szokott menetrendjét s őrizték pl. a jegyzőkönyvek titkosságát. 1997 áprilisára megszülettek az alapításhoz szükséges beadványok s rendelkezésre álltak az előzetes jóváhagyások a Főhatóságtól. Ezek szerint 1998 tavaszától kívánnak a ttv-ek e páholyban működni. A rajzolatot élénk vita követte, hiszen magunk is ismerjük mind a nyilvánosság, mind az elszigetelődés veszélyéit. Nem egységesen ugyan, de nagyobbrészt állást foglaltak a ttv-ek az óvatos, megfontolt nyitás mellett. Ez lehetőséget adna céljaink ismertetésének az egyes személyek veszélyeztetése nélkül. E nélkül kevés a reményünk, hogy az arra érdemesek közül mind többen erősítsék a ttv-i láncot.

Vissza