1997. május 20.

Nyitólap
Zene

Szép szó, tiszta szó

Az anyanyelvünk védelmében készített rajzolatot Tv-ünk derűsen és tiszteletünket hamar elnyerő indulattal, sok humorral adta elő. Figyelmünket felhívta a romlás elleni védelemre, nagyjaink, mint pl. Kosztolányi, Márai példamutatására. Nyomtatásban is megjelent munkáira támaszkodva elmondta, bár nyelvünk könnyen fogad be idegen fordulatokat, kifejezéseket, ezek meggondolatlan elfogadása nyelvrontó, sőt félrevezető, megtévesztő. Igekötőink pl. nagyszerűen szolgálhatják nyelvünket, ha ellenállunk a divatos, a ma oly gyakran egysíkú használásuknak. Még a beszélgetés közbeni gondolkodáshoz esetenként szükséges szünet kitöltésére is számos megoldás kínálkozik. Megjegyzések hangoztak el a gyakran nevetséges tükörfordításokról, a nyelvújító tevékenység hiányáról, az idegen kifejezések helyes befogadásáról, az idegennyelv-oktatás anyanyelvet hátrányosan érintő hatásairól.

Vissza