1994. január 4.

Nyitólap
Zene

A vezetés pszichológiája

Előadása bevezető részében a hatalom hatféle formáját különböztette meg: a jutalmazó, kényszerítő, törvényes, azonosulási, szakértői és kommunikációs hatalmat. Majd vitába szállva egy testvérünk korábbi állításával ("Annak szabad csak hatalmat adni, aki azt nem akarja"), a hatalomról, mint az önmegvalósítás egy formájáról beszélt. Majd a vezetés fontos elemének tekintett kommunikációról, az önismeret és a rólunk alkotott ismeretek viszonyáról szólt. Ebben az összefüggésben mutatta be a Joe-Harvey mátrixnak nevezett ismeret/önismeret táblázatot. Hét pontban foglalta össze a kommunikáció szabályait az információ időpontja, a visszacsatolás módja, a befogadó diszpozíciója szerint. Az előadó véleménye szerint, ha alkalmas vezető mellett sem működik kielégítően valamely rendszer, azért a külső viszonyok a felelősek.

Settembrini

Vissza