1993. október 26.

Nyitólap
Zene

Hatalomról - másképpen

Hangsúlyozottan nem politikai indíttatású gondolatmenetét az előadó a hatalom fogalmi meghatározásainak osztályozásával kezdte, majd kifejtette, hogy a köznyelvben a hatalom szónak pejoratív konnotációja van. Pedig a hatalom nem más, mint képesség az irányításra, emberi rendszerek célra orientált működtetésére, alkalmasság az erő alkalmazására. McCleeland meghatározása szerint a hatalom emberi viszony, amelyet szükséglet és teljesítmény motivál, és amelynek célja az, hogy a hatalom birtokosa másokra hatást gyakoroljon.

Ezzel a szociális természetű definícióval szemben Adler individuál-lélektani meghatározása szerint a hatalom nem más, mint velünkszületett felülkerekedési ösztön. Freud négylépcsős fejlődési sémája: az orális, az anális, a fallikus és a genitális fázis fellépése McCleeland szerint a hatalomhoz való viszonyunkban is kimutatható.

Újabban a kisérleti lélektan művelői Machiavellinek a hatalomról szóló eszméit fölidézve kérdőívek útján kisérlik meg fölmérni a hatalommal kapcsolatos interperszonális interakciókat. Az eredményeket az ú.n. "mach-szám" segítségével igyekeznek kvantifikálni.

Settembrini

Vissza