1993. április 27.

Nyitólap
Zene

Az Angliai Nagypáholy jubileumi munkája

Beszámolt a munka külső körülményeiről, majd ismertette a kapcsolódó konferencia három alapvető gondolatkörét: a szkv.-ség társadalmi szerepét, nyilvánosságát és jótékonyságát. Itt főként a mozgalom megismertetésének erkölcsi és praktikus előnyeit hangsúlyozta. Beszélt a valláshoz való viszonyról is; sajnos a vallások oldaláról való elzárkózás nemzetközi irányzatnak látszik.

Összehasonlítva a magyar szkv.-ség helyzetét az angliaival a különbségek nyilvánvalóak, ha a folyamatosságra, társadalmi ismertségre és elfogadottságra gondolunk. Meglepőbbek talán a hasonlóságok: a gyanakvás és a társadalmi rezonancia hiánya mindkét országban. Az előadó végezetül az elmondottak alapján a magyar szkv.-ség előtt álló feladatokat foglalta össze: meg kell oldani objektív, anyagi eszközök híjján fennálló problémáinkat, de mindenekelőtt ismertté és vonzóvá kell tenni mozgalmunkat a profán világban.

Vissza