1993. február 23.

Nyitólap
Zene

Növekedés vagy fejlődés

A rajzolat az emberlakta bioszféra mennyiségi és minőségi változásainak kérdéseivel, a termelés, fogyasztás, elosztás, tartalékfölélés, környezetpusztulás, életszínvonal és életminőség kérdésköreit tekintette át a Római Klub jelentéseinek nyomán.

A Klub első jelentését 1972-ben adta ki, A növekedés határai címmel. Ebben egy rendszerdinamikai módszerekkel végzett prognózis eredményeit közölték, és a jelen (t.i. akkori) fejlődés hirtelen, tragédiába forduló megtorpanását jósolták. A munka világos hibája, hogy nem számolt a technikai fejlődés lehetőségeivel. A második jelentés ezt a hiányosságot igyekezett ugyan kiküszöbölni, a társadalmi-gazdasági változásokat azonban ez sem vette tekintetbe. A harmadik és a negyedik jelentés már konstruktívabb megközelítéssel, a jövő alakítására kísérelt meg javaslatot tenni. A világ egyes régiói közti egyenlőtlenségek felszámolását tekintette a közeli jövő legfontosabb feladatának.

Vissza