1999. május 11.

Nyitólap
Zene

Jeruzsálem, három vallás központja I.

A rajzolat eredeti célkitűzése az volt, hogy párhuzamosan tekintse át a Város s az ahhoz szorosan kötődő három nagy monoteista vallás fejlődését. Ez a rajzolat keretein belül a Tv-ek aktív közreműködésével valósult meg. Megbeszélték: a város és a zsidó vallás, sokszor egy időben zajló sorsfordulóit, kezdetektől Jézus virágvasárnapi bevonulásáig. Szó volt az egyistenhit fokozatos kialakulásáról, a mózesi törvények századokon keresztül húzódó elfogadásáról, a nehézségek közösséget kovácsoló és elzárkózást kialakító hatásairól, s közben a Város virágzásáról és majdnem megsemmisüléséről.

Vissza