1998. április 28.

Nyitólap
Zene

Arány és esztétika

A rajzolat szerint az arány ill. arányosság alapja a mérés, azaz összehasonlítás, amely kifejezi az egységhez való viszonyt. Tágabb értelemben az igazságos, harmonikus szinonimájává tehető, amelyből következik a dolgok helyes elrendeződése térben (képzőművészet), időben (zene). Az arány megfogalmazása megköveteli a törtek használatát s így a matematikára, számelméletre is hatott. E hatás azonban kölcsönös, ld. Pithagoras számelméletét. Az arány és esztétika matematikai vonatkozásaiból kiindulva is látható, hogy a létezésben, művészetben. vagy a természetben felfedezhető sorozatokban fellelhető arányok a világegyetem törvényein alapulnak.

Vissza