Nyitólap
Zene
 


MAGYARORSZÁGI SZIMBOLIKUS NAGYPÁHOLY
GALILEI PÁHOLY
SYMBOLIC GRAND LODGE OF HUNGARY H-1446 Budapest, Pf. 395. T./F: (361) 322 7339

Gátai György, a MESTER

 

Nehéz Gyuri bácsiról – engedjétek meg nekem ezt a profán megfogalmazást – beszélni.

Ki Ő? Orvos, ideggyógyász, sebész, idegsebész, oktató, “iskolateremtő”, etikus, kutyabarát, férj és családapa, tótulajdonos, szabadkőműves. Ő Mester, minden ízében.

27 éve ismerem. Első és egyetlen főnököm volt, ma is az és marad életem végéig.

Dolgozott a híres Horányi Klinikán, kezdetektől meghatározója volt az Idegsebészeti Tudományos Intézetnek, kandidátus. 1973-tól megszervezte és beindított az idegsebészeti osztályt a MÁV kórházban. Egy fiatal és ütőképes csapatot hozott össze, többségük még mindig együtt dolgozik.

Első találkozásomat Vele, elmesélem: Az egyetem elvégzése után adtam be jelentkezésemet az “Öreghez”. A megbeszélt időben beengedett a szobájába. Szorongva ültem előtte. Nem igyekezett oldani a feszültségemet. Kérdezett, vizsgáztatott, fordítatott – nehezebb vizsga volt, mint a legizzasztóbb szigorlat az egyetemen - látszott, hogy elolvasta és ismeri az anyagomat és valóban kíváncsi rám. Azt mondta, hogy megfelelek. Így lettem – remélem elvállalja – a tanítványa.

Sok mindent köszönhetek Neki. Leginkább azt, hogy valóban orvos lettem. Szigorú volt, kemény volt, következetes volt, néha elviselhetetlen volt. De még mindig abból élek, amit tőle tanultam. A háza mögött Mesternek hívtuk. Pedig nem tudtuk, hogy mester. De mester volt. Mindannyiunk tanítóMESTERE.

1948-ban lett szabadkőműves a Reform Páholy tagjaként. ... nevű testvérünk nagyapjával volt egy páholyban. 1950. júniusában lett mester. A vándorlás évei alatt a hetvenes évek közepéig még voltak testvérek, akikkel a kapcsolatot tartotta, utána már csak szabadkőműves életformát sugározta és többünknek lett mestere.

Az újjáalakuláskor Schiller György testvérünk hívta az újjászerveződő Galileibe. Szerény, következetes tagja lett páholyunknak. Sosem lett főmester, pedig mindannyiunknál megfelelőbb rá. Valóban alkalmas.

Amikor először ültem a főmesteri székben, a szemét kerestem. Komoly volt, ünnepélyes, de a szeme mosolygott. Azt mondta “jól van papa’. Helyette és neki is megfelelő főmester szerettem volna lenni.

Mindannyian itt a páholyban, de nem túlzok, ha azt mondom az egész magyar szabadkőművességben mindenki hozzá fordul, bölcsességéből merít, tanácsait követi. Mester.

A díj odaítélő kuratórium jól döntött, mikor az első Galilei–díjat Gátai Györgynek, a Mesternek ítélte. Hallom lelki füleimmel, mikor egy későbbi díjazott, azt mondja egy fiatal TV-nek: “Ilyenje volt a Gyuri bácsinak is”.

Kérem a Világegyetem Nagy Építőmesterét, hogy segítsen minél tovább élvezni társaságodat.

 

Budapest keletén 6002. március 5

Az örökinas