Olvasnivalók
Nyitólap
Zene

A Szabadkőművesek Magyarországi Szimbólikus Nagypáholyának Székháza

VI. Podmaniczky u. 45.

Épült 1896-ban három-millió Koronáért.
Államosítva 1950-ben.

Meddig???!!!

 
Mi írtuk
Arató Frigyes: A szabadkőművesség Mentor: A szabadkőművesség Burkhardt Gorissen: Szabadkőműves voltam
Szent István Társulat
Apostoli Szentszék Könyvkiadója
Budapest 2011
ISBN 978 963 277 252 2
A Bridge to Light Christopher Knight -
Robert Lomas:
A Hiram-Kulcs
Christopher Knight -
Robert Lomas:
The Hiram-Key
Christopher Knight -
Robert Lomas:
A múlt üzenete

Az özönvizet átvészelő őskori technológia
Cristopher Knight -
Robert Lomas:
A második messiás

Gold Book 1999.
ISBN 963-9248-06-1
ára: 1980.- Ft
Szabadkőműves gondolatok
Belvárosi Könyvkiadó 1993
ISBN 963 7675 167
ára 250.-Ft
Nagy Töhötöm:
Jezsuiták és szabadkőművesek

Universum Kiadó, Szeged, 1990.
Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950
Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta: Berényi Zsuzsa
Magyar Országos Levéltár, Budapest 2001. ISBN 963 631 124 2
ára: 1500.- Ft Beszerezhető a szerzőnél
A Galilei Páholy 25 évi működésésről szóló jelentés
1871-1896.
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Főtitkári és főkincstári jelentése az 1948. évről A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmánya
1967.
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmánya
1999.
Eötvös Páholy névsora
1910.
Dr. Katona Béla: Föladataink és eszközeink
- felvételi beszéd
A „Demokratia” páholy könyvtára
Budapest, 1895.
Galilei - Szabadkőművesi haviszemle
1899. január
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy
védelme alatt dolgozó „Hajnal” névjegyzéke 1911-ből
dr. Bakonyi Kálmán:
Magyar szabadkőművesek igazsága

- I. füzet
Bíró Miklós nyomdai műintézete és kiadóvál1alata, 1927.
Szabadkőműves írások
1966.
Kelet
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja; 2001.
Jászberényi József:
A jánosrendi Szent István szabadkőműves páholy története (1861-1894)

Szerzői kiadás 2004.
ISBN 963 214 067 2
W. L. Wilmshurst:
A szabadkőművesség filozófiája

A "Hermit Könyvkiadó" gondozásában jelent meg az 1927-es kiadás magyar fordítása.
ISBN 963923175 4 á: 3900
Sáry Gyula:
A szabadkőművesség. Avagy a királyi művészet

Knight, Christopher ; Lomas, Robert
Hiram könyve. A szabadkõmûvesség, a Vénusz és Jézus életének titkos kulcsa
Megjelent
a(z)  Gold Book Kft.  gondozásában.
Megjelenés éve: 2003
Jellemzõk: 391 o., kötött, 22 cm
Nyelv: magyar
ISBN: 9639437808
Megrendelhetõ
Ára: 1999 Ft

Jászberényi József:
"A Sz:Sophia' templomában látom én felszentelve nagysádat"
Argumentum Kiadó. Budapest. 2003
ISBN 963 446 248 0
ár: 1200.-Ft
Rólunk írták
Palatinus József:
Szabadkőművesek bűnei

1939.
Hoppál Mihály, Jankovics Marcell,
Nagy András, Szemadám György:
Jelképtár

1997.
Berényi Zsuzsanna:
Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig
Sumonyi Zoltán:
Újrafeledett titok
Abafi Lajos:
A szabadkőművesség története Magyarországon
Berényi Zsuzsanna Ágnes:
A nagymester
Endrey Antal:
A dizsnófejű nagyúr
Myron Van Fagen:
Az illuminátusok
Kiszely Gábor:
A leleplezett szabadkőművesség
Kiszely Gábor:
A szabadkőművesség

História, titkok, szertartások
Korona Kiadó 1999
ISBN 963 9191 18 3
ára: 2350.-Ft
L. Nagy Zsuzsa:
Szabadkőművesség a XX. században
Oswald Wirth:
A szabadkőművesség okkult szimbólumai
A szabadkőművesség bűnei Dr. Somogyi István:
A szabadkőmívesség igazi arca
A világ legnagyobb titkos tárasaságai
Fejtő Ferenc:
Rekviem egy hajdanvolt birodalomért

Ausztria-Magyarország szétbomlása
XXX. fejezet, A szabadkőművesség szerepe
318. old.
J. van Rijckenborgh:
A modern rózsakereszt filozófiája

Szegletkő sorozat 5
Lectorium Rosicrucianum
Arany Rózsakereszt Közössége
ISBN 963 00 1324 X
Kurt Seligmann:
Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban

Kairosz Kiadó 1997
ISBN 963 857884 2 4
ára: 1690.- Ft
Maurice Cotterell: Tutanhamon próféciái
A maják, az egyiptomiak és a szabadkőművesek szent titkai
Gold Book 1999. ISBN 963-9248-31-2
Nagy Attila: Lopakodó szabadkőművesség képes bibliája
Uropath Bt. Debrecen 2001. ISBN 963 00 6200 3
"A civisváros ellen kétfrontos támadás zajlik, amelyben végveszélybe kerül a város természeti és építészeti környezete. Az egyetem rektorának tudtával világbanki hitelből a Nagyerdőben a mágikus nevű Élettudományi Központ memmutberuházása körvonalazódik, ugyanitt luxus lakópark terveiről szólnak a hírek. Eközben a városközpont egy Hirosímát meghazudtoló pusztítás után legújabbkori szabadkőműves igények szerint épül át, ahol az emberek újjáfaragása is megtörténhet. Eddig bízva hittük, hogy Isten teremtményei vagyunk, de a média már-már képes elhitetni, hogy az ember erdendően csak egy csiszolatlan kő. Ennek keménységétől függően az elmúlt évtizedekben sokakból sikerült az öntudatos szocialista embertípust megformálni. Mintha az ezredvégen e megkezdett alkotás továbbfaragása lenne időszerű. Így lépett át Debrecen az újkor kőkorszakába, amikor hovatovább az egész várost elborítja a műkő, és a (városfejlesztési terben is buzgón idézett) tartós erőforrások tűzijátéknyi villanással semmisülnek meg." (Debrecen 2001)
Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve
Heraldika Kiadó 2001.
Dr. Csapori Gyula: A szabadkőművesség elleni szervezet kézikönyve / A magyarországi szabadkőművesek névsora
Nyomtatott Buzárovits Gusztáv könyvnyomdájában
Esztergom, 1887.
Tim Wallace-Murphy és Maralyn Hopkins: Rosslyn. A Szent Grál titkainak örzője
Alexandra 2001. ISBN 963-368-124-3 ára: 1999.- Ft
David V. Barrett: Titkos Társaságok. Az ősiektől és rejtettektől a modernekig és álcázottakig
Gold Book ISBN 963-9248-94-0 ársa: 1980.- v
Jasper Ridley: A szabadkőművesek
Goldbook 2003. ISBN 963-9437-46-8
Berényi Zsuzsanna Ágnes
Szeged szürke eminenciása
Heraldika kiadó 2003
ISBN 963 9204 29 3
A forradalom titkos erői: szabadkőművesség, zsidóság
Léon de Poncins (Szerző), Vitéz Dr. Endre László (Fordító)
Gede Testvérek Bt., Budapest, 2001
könyvadatok
Lengyel András:
A "másik" Móra
Kupán Árpád: Szabadkőművesek Nagyváradon
Történelmi jegyzetek
Nagyvárad, 2004
előszó Bíró Béla
fűzve, 238 oldal; 20 x 14 cm
ára 120.000 lej vagy 3 euró vagy 4 USD
részlet
Látogatás "Kossuth"-ban
Válogatás Berényi Zsuzsanna Ágnes sajtóban megjelent cikkeiből
Ereklyék
Kádár Gusztáv ref. presbyter:
Protestantizmus és szabadkőművesség

Goldberger Ignác kiadása 1913 körül
Dr. Csápori Gyula:
Ámítás és valóság

- újabb adatok a Magyarországi Szabadkőművesek leálczázásához II.
Nyomtatott Buzárovits Gusztávnál
Esztergom, 1893.
dr. Katona Béla: Szövetség czéljai
- felvételi beszéd
A „Demokratia" páholy könyvtára
Budapest, 1895.
Szabadkőművesség kézikönyve
1949.
Szabadkőművesség kézikönyve
1946.
Szabadkőműves káté,
I. Tanonc-fok
1927.
Szabadkőműves káté, II. Legény fok III. Mesterfok
1947.
A Pátria páholy tagnévsora 1908-ban
A Március-Páholy szabályai
1911.
A Reform páholy 1903. évi névsora A Reform páholy 1906. évi névsora
MAGYAR SZABADKŐMŰVESEK
ÉS ROTARYÁNUSOK
A Reform páholy tagnévsora
1947.
A szabadkőműves szervezetek levéltára (Repertórium)
Pataky Lajosné szerk.
Művelődésügyi Minisztérium, 1967
203 oldal
Kötés: papír / puha kötés
jó állapotú antikvár könyv
Szállító: Központi Antikvárium
Levéltári leltárak 39. Magyar Országos Levéltá