Teleki Sámuel arcképe

1787
Olaj, rézlemez, 41,5 x 33 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A nagyszebeni születésű Stock János Márton életműve a XVIII. század végi erdélyi festészetben kimagasló, de különálló helyet foglal el. Nagyszeben szellemi és hivatali vezető rétegének kedvelt festője volt, ebben művészi képességei mellett nagy szerepe volt Brukenthal Sámuel egykori erdélyi kormányzó pártfogásának is Teleki Sámuel portréja, amelynek hátterében Brukenthal Sámuel mellképe is látható, a hazai festészetben ritkán előforduló barátságkép ("Freundschatsbil").

A szellemi intellektuális rokonság, az érdeklődés és a célok azonossága a feltétele és jellemzője ezeknek az ábrázolásoknak. A közös cél e hivatal és kulturális életben kiemelkedő két férfi esetében Erdély helyzetének javítása, kulturális és tudományos gyarapodása, előrehaladása volt. E hosszú és sokrétű folyamat elméleti kidolgozását és gyakorlati megvalósítását a század nyolcvanas éveiben Erdélyben is élénken működő szabadkőműves szervezet tűzte zászlajára. Teleki és Brukenthal a szervezet tagjai voltak, és mások mellett ösztönzői, szellemi irányítói a nagyszebeni páholy által 1787-ben elfogadott nagyszabású, Erdély múltját és akkori jelenét átfogó, mindhárom nemzetére kiterjedő tudományos, enciklopédikus munkának.

Stock mindkettőjüket íróasztaluk mellett ábrázolja, Telekit magyar viseletben, a tudósportrék gyakori pózában, a dolgozószoba hangulatát idéző környezetben, amelynek hátterében az intérieurbe illő részletként helyezkedik el egy francia enciklopédista filozófus könnyed öltözékében és beállításában megjelenő Brukenthal-portré. A képen az ábrázoltakon kívül is van egy, a szabadkőművességre vonatkozó motívum: az íróasztalon a tudományos munka légkörét éreztetni kívánó részletek közt fontos helyet kap Erdély térképe, rajta olyan városok nevével, amelyekben jelentős szabadkőműves-tevékenység folyt. Az asztalon álló II. József-mellszobornak is fontos jelentése van mivel a császár 1781-es türelmi rendelete tette lehetővé Teleki Sámuel közéleti pályájának emelkedését, többek között azt, hogy 1787-ben erdélyi alkancellár lehetett.

forrás:

http://www.hung-art.hu/magyar/s/stock/muvek/teleki_s.html